Maatje Mobiel

De mobiliteitsdienst voor minder mobiele senioren op de Utrechtse Heuvelrug

Over Maatje Mobiel

Maatje Mobiel is in 2015 gestart door Nieko van Veen in opdracht van de welzijnstichting en de gemeente. De dienst is voor en door inwoners opgezet en momenteel actief in Driebergen, Doorn (incl. Park Boswijk) en Leersum (incl. Amerongen). De contactpersoon voor Driebergen en Doorn is José Keijzer. In Leersum zijn dit wisselende personen. In Maarn en Maarsbergen is met de vrijwillige hulpdienst een soortgelijke service aanwezig. Maatje Mobiel is een burgerinititiatief en wordt financieel ondersteund door het Heuvelrugfonds en Thuishulp Heuvelrug. Meer informatie hierover kunt u ook vinden op de website van samenopdeheuvelrug die u hieronder kunt aanklikken.

Voor wie is Maatje Mobiel

Maatje Mobiel is een mobiliteitsdienst voor senioren in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Minder mobiele inwoners die incidenteel naar een arts of specialist in de regio willen gaan mogen er gebruik van maken. Hierbij geldt wel dat de hulpvrager zelf niet meer kan of mag rijden en er geen mantelzorger dichtbij beschikbaar is. Het gaat bij Maatje Mobiel om vervoer met persoonlijke begeleiding van stoel tot stoel. Het maatje wacht altijd tot de consult voorbij is en rijdt dan de hulpvrager weer naar huis. De service is aanvullend op de Belbus en Regiotaxi opgezet. Er kan alleen een rollator of inklapbare rolstoel worden meegenomen door uw maatje.

Hoe werkt het

Als u incidenteel vervoer met persoonlijke begeleiding nodig heeft, belt u de coördinator van Leersum of Driebergen/Doorn. De coördinator zet de vraag uit onder zijn of haar begeleiders c.q. chauffeurs. Vervolgens belt de beschikbare begeleider u op om af te spreken waar en hoe laat hij of zij u komt ophalen. Hij of zij wordt u maatje. Bij een volgende rit belt u weer naar de coördinator. De coördinator bepaalt wie u gaat rijden en begeleiden. De vrijwilligers hebben zelf bedacht welke tarieven zij hanteren om de onkosten te dekken. Deze tarieven worden hieronder opgesomd. U betaalt uw maatje na een rit contant uit.

Tarieven Driebergen en Doorn (incl. Boswijk)

In Driebergen en Doorn gelden de volgende tarieven incl. een uur begeleiding

  • binnen Driebergen of Doorn : € 5,00
  • buiten Driebergen of Doorn: straal < 10 km € 10, straal >10 en < 20 km € 15 en straal > 20 km € 0,30 per km
  • eventuele parkeerkosten komen voor uw rekening

Bij meer dan een uur begeleiding geldt een opslag van € 2,50 per uur. U betaalt uw maatje achteraf contant uit. Zorg dat u het bedrag gepast heeft.

Tarieven Leersum en Amerongen

  • binnen uw dorp: € 5,00
  • buiten uw dorp: starttarief van € 2,50 plus € 0,40 per kilometer
  • eventuele parkeerkosten komen voor uw rekening

Bij meer dan een uur begeleiding geldt een opslag van € 2,50 per uur. U betaalt uw maatje achteraf contant uit. Zorg dat u het bedrag gepast heeft.